OSOBY, KTÓRE UKONCZYŁY KURS SHIATSU TERAPEUTYCZNE:

Imię i nazwiskoRok ukończenia
Marek Pardyak 2014
Wojciech Burkot 2014
Ryszard Hodiak 2014
Marcin Kalinowski 2014
Michał Zborowski 2014
Wojciech Kogut 2014
Piotr Jaskólski 2014
Sławomir Wąsek 2014
Klaudia Nowakowska 2014
Magdalena Dobosz 2014
Jadwiga Burkot 2014
Dyrektor merytoryczny: Zenon Liszkiewicz - Shiatsu Shi od 1992r, własny gabinet w Polsce prowadzi od 1997 roku.