PEOPLE WHO HOLDED THE THERAPEUTIC SHIATSU COURSE:

Imię i nazwiskoRok ukończenia
Marek Pardyak 2014
Wojciech Burkot 2014
Ryszard Hodiak 2014
Marcin Kalinowski 2014
Michał Zborowski 2014
Wojciech Kogut 2014
Piotr Jaskólski 2014
Sławomir Wąsek 2014
Klaudia Nowakowska 2014
Magdalena Dobosz 2014
Jadwiga Burkot 2014
Supervising director: Zenon Liszkiewicz - Shiatsu Shi since 1992, since 1997 runs Koho Shiatsu gabinet in Poland.