Polskie Stowarzyszenie Okuyama Ryu Aiki Jujutsu i Hakko Ryu Jujutsu powstało w 1990 roku w Krakowie z inicjatywy uczniów Okuyama Shizan Sensei. Została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Okuyama Shizan Sensei, a stroną polską, którą reprezentowali między innymi Zenon Liszkiewicz (Dyrektor Techniczny) oraz Przemysław Sypka (Dyrektor Administracyjny).

 

Współpraca ta zaowocowała powstaniem Polskiego Stowarzyszenia Denshokan Hakko Ryu (obecnie Polskie Stowarzyszenie Okuyama Ryu Aiki Jujutsu, działającego w Krakowie pod kierownictwem Zenona Liszkiewicza, który w latach 1990-1997 poza regularnym uczestniczeniem w seminariach szkoleniowych w Hombu Dojo Okuyama Shizan, przez dwa lata odbywał staż uchi deshi (uczeń domu) u Okuyama Sensei. W 1997 roku uzyskał 5 dan Okuyama Ryu ® Ju Jutsu i tytuł Shihan.

 

Od 1999 roku Stowarzyszenie z racji przynależności do Okuyama Ryu było członkiem Kokusai Okuden Aiki Ju Jutsu Renmei. Organizacja ta zrzesza różne szkoły ju jutsu, aiki jutsu, aiki ju jutsu (tradycyjne i współczesne) na całym świecie. Prezydentem jest Sensei Sato w Japonii, natomiast przedstawicielem na Europę jest Sensei Sarfaty.

 

W szkole Okuyama Ryu ® Aiki Ju Jutsu nauczanie prowadzi się systemem menkyo oznacza to, że nauczyciel nie ocenia osiągnięć ucznia, ale poprzez trening i seminaria szkoleniowe pozwala mu odkryć kolejne stopnie zaawansowania i je zrozumieć. To od studenta zależą jego dyspozycje i otwarcie. Jeżeli jest gotowy, pozna i zrozumie to co zostało mu pokazane, jeżeli nie – sekrety pozostaną sekretami. Ten sposób nauczania wymaga bardzo dużej samodyscypliny i szerokiego postrzegania, nie wymagając siły fizycznej ćwiczącego. Na każdym poziomie (dan) praca ukierunkowana jest na wiele detali – od mało istotnych do najważniejszych, dążąc do maksymalnego uwolnienia się od formy techniki i w konsekwencji do umiejętności jej zaadaptowania w określonej sytuacji.