Program Okuyama Ryu Aiki Jujutsu obejmuje stopnie „kyu” (przeznaczone dla początkujących) oraz „dan” (przeznaczone dla osób  bardziej zaawansowanych)

 

SHODAN (1 dan)

Jest poziomem od którego uczniowie rozpoczynają naukę Okuyama Ryu. Po jego zakończeniu powinni zbliżyć się do elastycznej stabilności koniecznej w sztukach walki, potrafić utrzymać kontakt partnera i wykorzystać go w celu zaburzenia jego pozycji.

Podczas Shodan uczeń pracuje nad elastycznością pleców oraz swobodą poruszania obręczą barkową i miednicy w tym samym kierunku. Uczy się właściwie określać dystans oraz przemieszczać w przestrzeni bez utraty równowagi. Techniki na tym poziomie nie są bolesne i pozwalają przygotować ciało na bardziej zaawansowane poziomy.

 

NIDAN (2 dan)

W Nidan wymagana jest większa precyzja wykonania i pojawia się głęboki, dotkliwy ból, który może obejmować nie tylko nadgarstek ale także sąsiednie stawy. Uczeń lepiej kontroluje swoją pracę i pozycje partnera. Forma wykonania jest krótsza – zarówno dla rzutów jak i pozostałych technik.

 

SANDAN (3 dan)

Sandan jest pierwszym poziomem pozwalającym kontrolować przeciwnika za pomocą jednej ręki dzięki uciskom „gakkun”. Wykonawca naciska przy pomocy kości śródręczno-paliczkowej palca wskazującego na wyznaczone punkty i kanały (meridiany):

– dai cho ke (jelito grube)

– san cho ke (trzy źródła – pomiędzy dai cho i sho cho)

– sho cho ke (jelito cieńkie)

Techniki Sandan mają za cel odciąć wewnętrzną oraz zewnętrzną energię, wywołując ból i osłabienie tak psychiczne jak i fizjologiczne. Dzięki nim możliwa jest więc kontrola nie tylko ciała partnera ale i jego woli ewentualnego ponowienia lub eskalowania ataku.

 

YONDAN (4 dan)

Na poziomie Yondan, używa się także gakkunów ale tym razem na inne meridiany:

– Shin ke (meridiana serca)

– Shin po ke (meridiana systemu neuro-wegetatywnego)

– Hai ke (meridiana płuc)

Techniki Yondan są bardziej dogłębne a więc i bardziej niebezpieczne niż Sandan, ponieważ dotyczą funkcji witalnych organizmu. Praca na tym poziomie wymaga doświadczenia oraz harmonii między partnerami.

 

Po poziomie Yondan uczniowie mają okazję zgłębić GODAN (5 dan)  a jeżeli są na to gotowi przystąpić do SHIHAN GI. Techniki z tych poziomów pozostają niejawne.