W Polsce pierwszy kurs Koho Shiatsu został poprowadzony przez Okuyama Shizan w 2008 roku. Od tego momentu organizujemy kursy Shiatsu w Krakowie na trzech podstawowych poziomach zaawansowania:

 

1) Shiatsu familijne – przeznaczone do stosowania głównie wśród członków rodzin i przyjaciół

2) Shiatsu profilaktyczne – które może być przeznaczone także dla osób obcych jednak wyłącznie w celach nie-terapeutycznych dla profilaktyki

3) Shiatsu terapeutyczne – po zakończeniu tego poziomu, pod nadzorem doświadczonego Shiatsu Shi można rozpocząć własną praktykę.

 

Każdy poziom obejmuje rok nauki w trakcie których odbywają się egzaminy tak teoretyczne (anatomia, fizjologia człowieka, teoria medycyny orientalnej) jak i praktyczne.

Zgodnie z tradycją Okuyama Ryu pierwszeństwo w zapisach na kolejne poziomy mają osoby, które systematycznie praktykują Aiki Jujutsu.