Polskie stowarzyszenie

Okuyama ryu aiki jujutsu

Entry

Utworzona w 1941 roku przez Okuyama Ryuho Szkoła Hakko Ryu ® Ju Jutsuznajduje swoje początki, podobnie jak Aikido, w Szkole Takeda Sokaku oraz innych szkołach budo jak np. Yagyu Ryu i szkołach ken jitsu.
Istnieje w niej silny związek w nauczaniu sztuki walki wraz z medycyną Koho Shiatsu ®.
Swoją oryginalność zawdzięcza temu, że kładzie duży nacisk na nauczanie podstawowych zasad tej sztuki walki i relatywnie mało na formę samej techniki, opierając się na znajomości anatomii i zrozumieniu zasad działania technik. Nie zawierają one współzawodnictwa pomiędzy ćwiczącymi.  

ciągły kontakt - brak używania siły - nieustanny ruch - komfort wykonania - brak obawy przed porażką
5 zasad okuyama ryu