Nowe zasady prowadzenia zajęć

Posted on: 19 października 2020 by Polskie Stowarzyszenie Okuyama Ryu Aiki Jujutsu

Zgodnie z aktualnie obowiazujacymi zasadami, związanymi z tym, że miasto Kraków znalazło się w tzw. czerwonej strefie sanitarnej, na zajęciach Aiki Jujutsu wprowadzone zostają modyfikacje zasad odbywania się treningów.
W trakcie wykonywania ćwiczeń, które wymagają zmniejszenia dystansu miedzy ćwiczącymi poniżej 1.5 metra, należy nosić maseczki.
Treningi Iaido, pozostają bez zmian, gdzie podczas ćwiczenia dystans jest naturalnie większy.
Prosimy o stosowanie się do aktualnych zasad.