Shiatsu

zn_cz

Wprowadzenie

Słowo shiatsu utworzone jest z dwóch elementów: SHI (palec) oraz ATSU (nacisk). Shiatsu jest metodą leczenia chorób naciskiem przy którym kciuki są używane do uciskania określonych punktów w celu poprawy niewydolności żyjącego ciała, zachowania lub poprawy zdrowia, wspomagania leczenia określonych chorób.

Podstawowe efekty

Shiatsu daje trzy podstawowe efekty:

Efekt reakcji pośredniej - ten efekt osiąga się przez zastosowania shiatsu na obszarach różnych od części zranionej. Jest on osiągany poprzez teorię, wg której ciało podzielone jest na zestawy 12 liczb. Na przykład, jeżeli numer 8 jednej nogi został zraniony, shiatsu byłoby zastosowane na wszystkich pozostałych ósemkach reszty ciała.

Efekt reakcji chemicznej - ten efekt jest używany do zwalczenia nagłej choroby lub zranienia. Shiatsu jest stosowane dookoła zranionej części. Reakcja chemiczna odpowiada pocieraniu stłuczonego miejsca.

Efekt odświeżający - ten efekt jest używany w celu pozbycia się wyczerpania. Shiatsu jest stosowane wzdłuż lini pokazanych na rysunku.

Techniki diagnostyczne

Do badania pacjenta używane są dwie podstawowe techniki:

Technika pulsu - pomiar dokonywany jest trzema palcami: wskazującym, środkowym i serdecznym. W czasie dwóch oddechów należy policzyć liczbę uderzeń. Jeżeli jest ona mniejsza lub większa niż 8 lub 9 pacjent nie jest zdrowy. Do określenia konretnego miejsca choroby używane są inne zasady.

Obserwacja - obserwując pacjenta można zebrać wiele spostrzeżeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Akupunktura, diagnozowanie i leczenie

Technika pulsu jest najbardziej rozpowszechnioną techniką diagnostyczną. Metoda ta jest trudna do opanowania i wyglada na bardzo tajemniczą. Przez umieszczenie trzech palców na tętnicy kołowej nadgarstka, można ocenic stan różnych organów ciała.

Jednak nawet w starożytnych Chinach metoda diagnozy wg pulsu nie była jedyna. Prowadzono także dokładną obserwację pacjenta, a zastosowanie miało także wiele innych technik.

Jeżeli dwie siły w organiźmie, yin i yang, są w nierównowadze, pacjent jest chory. Leczenie polega na przywróceniu równowagi.

Chińczycy zaobserwowali, że ta wewnętrzna nierównowaga lub choroba, ujawnia się przez lub na skórze. Tysiące azjatyckich lekarzy, przez wiele wieków, studiowało budowę człowieka, zanim poznano system punktów lub linii, na lub pod skórą, odnoszących się do różnych organów. Ten system stał się znany jako system meridian. W akupunkturze wzdłuż meridianów wbija się igły, natomiast shiatsu uciska punkty w celu odzyskania lub zachowania równowagi.