Historia

zn_cz2

Zrozumienie historii Hakko Ryu Ju Jutsu wymaga cofnięcia się do ósmego wieku n.e.. Pierwszy znany japoński system obronny został rozwinięty przez księcia Teijun Fujiwara i przekazany jego synowi Tsunemoto, który otrzymał imię Minamoto. Jego potomkowie – Seiwa Genji utrzymywali techniki w tajemnicy jako sztukę rodzinną.
Słynnym Seiwa Genji był generał Yoshimitsu Shinra Saburo Minamoto, który przeprowadzając sekcje na zwłokach nabył wiedzę, którą wykorzystał do poprawy sztuki atemi (uderzeń w punkty witalne) oraz kansetsu (dźwignie na stawy). Żył on na dworze Daito, dlatego ten styl Aikijutsu stał się znany jako Daito Ryu.

Techniki były utrzymywane w tajemnicy i znane tylko członkom rodziny. Minamoto przekazał swoją wiedzę synowiYoshimitsu Yoshikiyu, który przeniósł się do okręgu zwanego Takeda. Jego rodzina przebywała w okręgu Takeda od XVI wieku do ok. 1868 roku. Od miejsca zamieszkania rodzina zyskała nazwę i odtąd była znana jako rodzina Takeda.

W 1858 urodził się Sokaku Takeda Minamoto Masayoshi. Stał się on człowiekiem, który wprowadził tradycje rodziny w XX wiek. Ok. 1878 Sokaku uzyskał pozwolenia na nauczanie od czterech najbardziej uznanych szkół miecza i włóczni oraz poznał 18 tradycyjnych, japońskich sztuk walki.
W 1898 roku, w wieku 40 lat Sokaku otrzymał zwierzchnictwo nad rodzinną sztuką walki – Daito Ryu. Podróżował on po Japonii ucząc Daito Ryu intelektualną elitę Japonii. Stał się najsłynniejszym instruktorem na północ od Tokio.
Daito Ryu jest nadal nauczana w Japonii przez Kondo Katsuyuki dziedzica syna Sokaku, Takeda Tokimune.

el02

Historia szkoły OKUYAMA RYU ®


Sensei Okuyama Yoshinaru (Ryuho) studiował sztuki walki u Sokaku Takeda. Zajmował się także studiami nad tradycyjną medycyną wschodnią (chińska teoria Yin/Yang, akupunktura, akupresura, masaż). Jako ciekawostkę można podać, że studiował także “zachodnią” medycynę. Zgłębiał także inne style jak np. ken jutsu, iai do, bo jutsu oraz techniki walki włócznią i łańcuchem.

W 1936 roku Okuyama otrzymał stopień mistrzowski Daito Ryu i zaczął naukę sekretnych techniki szkoły Sokaku. Po dodatkowych dwóch latach nauki zakończył on naukę Daito Ryu.

Logo Hakko Ryu Ju Jutsu1 lipca 1941 roku w Shiba Tenso Jinja (świątyni Shinto) Okuyama przeprowadził Hakko Ryu Kaiso Hokokusai(ceremonię oznajmiającą bóstwom Shinto powstanie Hakko Ryu Ju Jutsu). W 1945 roku Okuyama opuszcza Tokio i przenosi się do okręgu Yamagata. Po wojnie osiedlił się w mieście Omiya i założył Hombu Dojo, które istnieje do dziś i jest prowadzone przez jego syna.


riesserW latach 70-tych Szkoła Hakko trafiła do Francji i tam nastąpił jej szybki rozkwit. W 1979 roku uczeń Okuyama Ryuho Thierry Riesser został oficjalnym i jedynym przedstawicielem Hakko Ryu Ju Jutsu w Europie. Trzy lata później otrzymał od Okuyama Ryuho nazwisko rodowe Okuyama Shizan, stając się tym samym oficjalnym członkiem rodziny.
W 1986 roku Thierry Riesser otrzymał szósty dan Szkoły Okuyama.

Shodai Soke Okuyama Ryuho zmarł w 1987 roku. Jego spadkobiercą (zgodnie z tradycją) został syn Toshio Okuyama.

Logo Okuyama Ryu Aiki Ju JutsuOd tego momentu następuje w niej wiele przemian.
W 1992 r. Okuyama Shizan (Thierry Riesser), chcąc kontynuować “linię” nauczania Okuyama Ryuho, odłącza się od Hombu Dojo w Japonii, tworząc zgodnie z posiadanym przez niego prawem do używania nazwiska rodowego Szkołę Okuyama Ryu.

el02

Hombu dojo Okuyama Ryu ® Aiki Ju Jutsu
3. rue Bargue
75015 Paris / France

el02

Historia Polskiego Stowarzyszenia Okuyama Ryu Aiki Jujutsu


Polskie Stowarzyszenie Okuyama Ryu Aiki Jujutsu i Hakko Ryu Jujutsu powstało w 1990 roku w Krakowie z inicjatywy uczniów Okuyama Shizan Sensei. Została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Okuyama Shizan Sensei, a stroną polską, którą reprezentowali między innymi Zenon Liszkiewicz (Dyrektor Techniczny) oraz Przemysław Sypka (Dyrektor Administracyjny).

Logo Denshokan PolskaWspółpraca ta zaowocowała powstaniem Polskiego Stowarzyszenia Denshokan Hakko Ryu (obecnie Polskie Stowarzyszenie Okuyama Ryu Aiki Jujutsu), działającego w Krakowie pod kierownictwem Zenona Liszkiewicza, który w latach 1990-1997 poza regularnym uczestniczeniem w seminariach szkoleniowych w Hombu Dojo Okuyama Shizan, przez dwa lata odbywał staż uchi deshi (uczeń domu) u Okuyama Sensei. W 1997 roku uzyskał 5 dan Okuyama Ryu ® Ju Jutsu i tytuł Shihan.

Od 1999 roku nasze Stowarzyszenie z racji przynależności do Okuyama Ryu stało się członkiem Kokusai Okuden Aiki Ju Jutsu Renmei. Organizacja ta zrzesza różne szkoły ju jutsu, aiki jutsu, aiki ju jutsu (tradycyjne i współczesne) na całym świecie. Prezydentem jest Sensei Sato w Japonii, natomiast przedstawicielem na Europę jest Sensei Sarfaty. Od chwili przystąpienia do I.K.A.R. poza Sensei Okuyama Shizan Szkoła Okuyama jest reprezentowana także przez Sensei Lopez, który jest Sekretarzem Organizacji we Francji i członkiem Komisji Stopni w Europie.

Pokaz na krakowskim rynkuW szkole Okuyama Ryu ® Aiki Ju Jutsu nauczanie prowadzi się systememmenkyo oznacza to, że nauczyciel nie ocenia osiągnięć ucznia, ale poprzez trening i seminaria szkoleniowe pozwala mu odkryć kolejne stopnie zaawansowania i je zrozumieć. Bazę stanowią techniki Hakkoryu i techniki stworzone przez Okuyama Sensei, które są wynikiem blisko 50 lat doświadczeń w sztukach walki. To od studenta zależą jego dyspozycje i otwarcie. Jeżeli jest gotowy, pozna i zrozumie to co zostało mu pokazane, jeżeli nie – sekrety pozostaną sekretami. Ten sposób nauczania wymaga bardzo dużej samodyscypliny i szerokiego postrzegania, nie wymagając siły fizycznej ćwiczącego. Na każdym poziomie (dan) praca ukierunkowana jest na wiele detali – od mało istotnych do najważniejszych, dążąc do maksymalnego uwolnienia się od formy techniki i w konsekwencji do umiejętności jej zaadaptowania w określonej sytuacji.

Stopnie mistrzowskie Okuyama Ryu posiadają:

Kaiden Shihan Zenon Liszkiewicz
San Dai Kichu 6 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
Kaiden Shihan Wojciech Burkot
San Dai Kichu 5 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
Kaiden Shihan Ryszard Hodiak
San Dai Kichu 5 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
Kaiden Shihan Marek Pardyak
San Dai Kichu 5 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
Kaiden Shihan Marcin Kalinowski
5 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
Renshi Shihan Piotr Jaskólski
5 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
Renshi Shihan Sławomir Wąsek
5 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
Klaudia Skocz-Nowakowska
4 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
Jadwiga Burkot
2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
Tomasz Horodecki
2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
Wojciech Kogut
2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
Michał Zborowski
2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
Mariusz Żądło
2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
Sylwia Liszkiewicz
2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
Marcin Nowak
2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
Michał Jakóbczyk
2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
 Maciej Kosieniak
2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
 Mihai Pora
2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
 Tomasz Lenik
2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
 Svitlana Zakharchuk
2 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
  Paweł Rospond
1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
 Magdalena Dobosz
1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
 Waldemar Starzec
1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
 Witold Osada
1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
 Tomasz Smoleń
1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu
Piotr Brandys
1 dan Okuyama Ryu Ju Jutsu

Byli członkowie szkoły (ze stopniami mistrzowskimi), aktualnie nie posiadający licencji:

 • Piotr Luberda [3 dan ]
 • Dominik Nowakowski [2 dan ]
 • Marcin Stopa [2 dan]
 • Jerzy Filipczuk [1 dan ]
 • Anna Jagodzińska [1 dan ]
 • Dariusz Stopiński [1 dan ]
 • Jarosław Golda [1 dan ]
 • Szymon Bogusz [1 dan]
 • Agnieszka Malczewska [1 dan ]
 • Tomasz Czyż [1 dan ]
 • Przemysław Sypka [1 dan ]
 • Jerzy Kowynia [1 dan]
 • Szymon Brandys [1 dan ]

  Skład Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Okuyama Ryu Aiki Jujutsu:

 • Marek Pardyak – Prezes
 • Ryszard Hodiak – v-ce Prezes
 • Sławomir Wąsek – v-ce Prezes
 • Klaudia Skocz-Nowakowska – Sekretarz Generalny

  W ramach istniejącej sekcji Aiki Ju Jutsu w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie przy ul. Wietora 15 prowadzone są zajęcia dla dzieci w wieku 8 – 12 lat oraz młodzieży i dorosłych.

el02

Polskie Stowarzyszenie Okuyama Ryu Aiki Jujutsu
31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 32B/45
tel. 506-802-558

el02