Koho Igaku Shiatsu session for charges of the Brother Albert Foundation and Anna Dymna Foudation “Mimo Wszystko”

Posted on: 24 November 2019 by Polskie Stowarzyszenie Okuyama Ryu Aiki Jujutsu